Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Administrera domäner

Denna guiden beskriver hur man hanterar sina domäner med hjälp av kontrollpanelen. Med kontrollpanelen har man stor flexiibilitet att skräddarsy sin domän, med tillhörande e-post och webb-tjänster, med de resurser man har behov av.

Efter att man loggat in på kontrollpanelen väljer man Administrera webbhotell.

administrera domäner - kontrollpanel

Därefter väljer man Domäner i menyn upptill på sidan.

administrera domäner - lägg till domän

Lägg till domän

Klicka på knappen Ny till vänster.

administrera domäner - lägg till domän

Fyll i formuläret och klicka därefter på knappen Verställ Spara och återgå till listan.

administrera domäner-lägg till domän formulär

Lägg till DNS-post: Lägg till den aktuella domänen till Oribiums DNS-servrar. För att e-post och webbtjänster skall fungera måste man lägga till sin domän till en DNS-server. Välj Ja om Oribiums DNS-servrar skall användas. I annat fall måste man använda någon annan DNS-server. E-postdomän: Välj Ja om e-post skall aktiveras. Om man endast avser att använda webbtjänster, väljer man Nej. Wildcard domain: Välj Ja om alla värdnamn och subdomäner skall dirigeras till huvuddomänens webbtjänst. Om man vill att endast anrop till huvuddomänen själv och till värdnamnet www skall dirigeras till webbtjänsten, väljer man Nej. Endast e-post: Om domänen endast skall användas till e-post väljer man Ja. I annat fall väljer man Nej. Applikation: Man kan välja en applikation, ett webbprogram, som skall användas för den aktuella domänen. Detta val är frivilligt, och behöver ej anges. Intepretator: Val av intepretator, alltså vilket programspråk man avser att använda. Webbserver: Val av webbserver, vanligtvis använder man Nginx.

Redigera domän

Om man vill redigera en domän, som att ändra vilken webbserver man vill använda, klickar man på Redigera som finns på den rad i listan som avser den aktuella domänen.

administrera domäner - redigera domän

Redigera värdena i formuläret och klicka därefter på knappen Bekräfta.

administrera domäner-redigera domän formulär

Radera domän

Om man vill ta bort en domän klickar man på Ta bort som finns i fältet längst till höger på den rad i listan som avser den aktuella domänen.

administrera domäner - ta bort domän

administrera domäner - ta bort domän

Mer information