Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Nginx

Webbservern Nginx ingår i alla Oribiums webbhotellspaket. Under senare år har Nginx blivit alltmer poplulär. Nginx, som är basered på öppen källkod, har rönt stor uppskattning för sina höga prestanda, och använder betydligt mindre resurser än Apache. Många välbesökta webbplatser, som Facebook, Netflix, Instagram och WordPress.com, använder Nginx för delar av eller för hela sin webbplats. Man väljer webbserver för sina domäner i kontrollpanelen.

Dynamiska webbsidor

I en dynamisk webbsida, till skillnad från statiska webbsidor, kan innehållet förändras. En dynamisk webbsida kan exempelvis publicera en väderprognos, eller aktuella aktiekurser. Principen för en dynamisk webbsida är att en statisk sida byggd i HTML skapas på servern omedelbart innan den skickas till webbläsaren på klientdatorn. Dynamiska webbsidor kan bli väldigt kraftfulla om man använder en databas.

Oribiums webbhotell stödjer programspråken PHP, Perl och Python för att skapa dynamiskt innehåll på webben. På sidan om webbhotell kan man se vilket paket som motsvarar aktuella krav på programmeringsspråk.

Applikationsserver

För att skapa HTML-sidan som sänds till besökarens webbläsare krävs en applikationsserver och ett eller flera ytterligare program, som WordPress eller Joomla!. Applikationsservrar förekommer inte sällan i ett flernivåsystem om tre skikt. Webbservrar hanterar anrop från ett antal användare och kommunicerar med applikationsservrar, som i sin tur kommunicerar med databasservrar. Vi använder Nginx som webbserver och de dynamiska webbsidor skapas av applikationsservern uWSGI oavsett om man använder PHP, Perl eller Python.