Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Vad är en toppdomän?

Toppdomänen är den andra delen i domännamnet. Alla länder har en egen landsdomän. Dessa domäner har två bokstäver, exempelvis .se som är Sveriges domän, .dk som är Danmarks, och .de som är Tysklands. Även USA har en landsdomän, .us, men den används relativt sällan.

Dessutom finns också generiska internationella toppdomäner.

De internationella, generiska toppdomänerna är vanligt förekommande i Sverige.