Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

FTP och SFTP

Loggar man in till sitt webbhotell via FTP sänder man användarnamn och lösenord i klartext över Internet , snarare än krypterat. Även filerna överförs i klartext, alltså okrypterat. Använder man SFTP krypteras både inloggningsuppgifter och filöverföring.

FTP saknar, till skillnad från SFTP, verifiering av att man verkligen loggar in på avsedd server. Det kan inte uteslutas att någon pekat om din server till sin egen server för att komma åt dina inloggningsuppgifter. Använder man däremot SFTP sker en verifiering av servern, innan inloggningsuppgifterna sänds.

FileZilla har stöd både för FTP och SFTP, och man kan därmed använda sig av krypterad inloggning och filöverföring, om man väljer att installera FIleZilla på sin dator.