Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

E-postadresser

Lägg till E-postadresser

För att lägga till en Mail Adress klickar man på Email Adresser. Man måste precis som vid hantering av alla typer av mail adresser först välja E-post i huvudmenyn.

Handle Mail Address

Därefter klickar man på Ny ner till vänster på panelen direkt under undermenyn.

Handtera e-post - Add Mail Address

handtera e-post - lägg till  mail adress

Redigera Mail Adress

Om man vill redigera en Mail Adress som att ändra e-postadressen till vilken breven skall vidaresändas till, klickar man på redigera som finns i fältet längst ner till höger på den rad i listan som avser den aktuella mail adressen.

handtera e-post - lägg till  mail adress

handtera e-post - lägg till  mail adress

Radera Mail Adress

Om man vill ta bort en virtuell e-postadress klickar man på Radera som finns i fältet längst ner till höger på den rad i listan som avser den aktuella virtuella e-postadressen.

handtera e-post - lägg till  mail adress

handtera e-post - lägg till  mail adress

Uppsamlingsadresser

Med uppsamlingsadress avses en brevlåda dit alla icke defininerade e-posadresser inom den aktuella domänen vidaresänds till. Om det inom exempelvis domänen nissesfisk.se finns brevlådan stina@nissesfisk.se, också finns en uppsamligsadress ansluten till brevlådan nisse@nissesfisk.se kommer exempelvis brev till adresserna info@nissesfisk.se och fisk@nissesfisk.se att leverereras till brevlådan nisse@nissesfisk.se. Brev till nisse@nissesfisk.se kommer naturligtvis också att levereras till brevlådan nisse@nissesfisk.se och brev till stina@nissesfisk.se kommer att levereras till brevlådan stina@nissesfisk.se.

Lägg till uppsamlingsadress

För att lägga till en uppsamlingsadress klickar man först på Uppsamlingsadresser i undermenyn.

handtera e-post - Catchall Mailbox

Därefter klickar man på Lägg till uppsamlingsadress längst till vänster på panelen direkt under undermenyn.

handtera e-post - Add Catchall Email Address

Välj domän och destination till vilken breven skall vidaresändas, och klicka sedan på knappen Spara. Destination kan vara en eller flera e-postadresser. I fallet med flera e-postadresser skall dessa separeras med ett komma-tecken.

handtera e-post - Add Catchall Email Address

Redigera uppsamlingsadress

Om man vill redigera en uppsamlingsadress, som att ändra destination, klickar man på redigera-ikonen handtera e-post - editera Catchall Address, som finns i fältet längst till höger på den rad i listan som avser den aktuella virtuella e-postadressen.

Radera uppsamlingsadress

Om man vill ta bort en uppsamlingsadress klickar man på radera-ikonen hantera e-post - delete Catchall Address, som finns i fältet längst till höger på den rad i listan som avser den aktuella virtuella e-postadressen.