Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Hantera brevlådor

Man administrerar sin e-post med kontrollpanelen. I kontrollpanelen kan man lägga till och ta bort brevlådor, virtuella e-postadresser och uppsamlingsadresser. Med brevlåda avses lagringsutrymme för brev som är kopplat till en e-postadress. Med en virtuell e-postadress avses en e-postadress som inte har en brevlåda utan vidaresänds till en annan e-postadress. Vanliga virtuella e-postadresser är info, sales och webmaster, exempelvis info@kallesbil.se. Med uppsamlingsadress avses en brevlåda dit alla icke defininerade e-posadresser inom den aktuella domänen vidaresänds till.

Logga först in på kontrollpanelen.

Handtera e-post - kontrollpanel

För att hantera alla typer av e-postadresser klickar man Brevlådor i huvudmenyn, överst i kontrollpanelen.

handtera e-post meny

Följande typer av e-postadresser finns tillgängliga:

Brevlådor

Lägg till brevlåda

För att lägga till en brevlåda klickar man först på Ny ner till vänster i undermenyn.

handtera e-post brevlåda

Fyll i prefix och välj domän. Med prefix avses texten till vänster om @-tecknet i e-postadressen. Om prefix anges till pelle och man väljer domänen pellesbuss.se skapas brevlådan pelle@pellesbuss.se. Man måste också ange brevlådans storlek, lagringutrymme, i MB. I vanliga fall är 10 MB tillräckligt. Man bör vanligtvis välja Amavis-policyn Default, men du kan också om så är önskvärt definiera en egen Amavis policy. Ange och bekräfta lösenordet till brevlådan, och klicka sedan på knappen Spara. Man kan läsa mer om Amavisd i artikeln Översikt filtrering av skräppost.

handtera e-post - lägg till brevlåda formulär

Redigera brevlåda

Om man vill redigera inställningarna för en brevlåda, som att ändra lösenord eller utöka lagringsutrymmet för sina brev, klickar man på Redigera som finns i fältet längst till höger på den rad i listan som avser den aktuella brevlådan.

handtera e-post - lägg till brevlåda formulär

Fyll i formulär

handtera e-post - lägg till brevlåda formulär

handtera e-post - lägg till brevlåda formulär

Radera brevlåda

Om man vill ta bort en brevlåda klickar man på Ta bort som finns i fältet längst till höger på den rad i listan som avser den aktuella brevlådan.

handtera e-post - lägg till brevlåda formulär

Därefter klickar man på Bekräfta.

handtera e-post - lägg till brevlåda formulär