Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Regler för den svenska toppdomänen .se

Ansökan om registrering under toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som önskar registrera ett domännamn.

För .se domäner tillämpas en först till kvarn princip vid nyregistrering av domännamn, d.v.s. tilldelning av domännamn sker i den ordning ansökningar inkommer. Någon möjlighet till förtur eller reservation av domännamn finns inte.

Domännamnet får endast bestå av bokstäverna a-z, siffrorna 0-9 samt bindestreck. Det måste inledas med en bokstav eller siffra och får inte uteslutande bestå av siffror eller bindestreck. Domännamnet ska innehålla minst tre tecken, såvida organisationen inte är allmänt känd under annan förkortning. Versaler och gemener tolkas lika.

Ett Internationaliserat domännamn måste omkodas till ASCII-tecken för att kunna registreras under toppdomänen .se. Ett till ASCII-tecken omkodat Internationaliserat domännamn utgör ett s.k. ACE-kodat domännamn.