Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Den domän man vill registrera är upptagen

Man kan exempelvis registrera sin domän under en annan toppdomän. Man kan också registrera domäner som är mycket snarlika. Exempelvis om nilssonsbil.se är upptagen, kan man registrera nilssons-bil.se i stället.

Om domänen man vill registrera är ett varumärke som man själv äger, kan man i vissa fall vidta åtgärder för att få rätten till domännamnet. Dessa åtgärder varierar mellan de olika toppdomänerna.