Joomla!

JoomlaJoomla! är ett innehållshanteringssystem, CMS, Content Management System som kan installeras på ett webbhotell. Joomla! fungerar utmärkt i Oribiums miljö. Man kan utan problem installera komponenter, moduler, teman och andra tillägg till Joomla! med hjälp av adminstratörspanelen i Joomla!.

Joomla! är fri programvara och ett av de mest använda innehållshanteringssystemen i världen.

Hemsida som tjänst

Nu tillhandahåller Oribium responsiva hemsidorsom tjänst. Hemsidan anpassas automatiskt, oavsett om man surfar med en dator, telefon eller surfplatta.

Läs mer