Apache

I alla Oribiums webbhotellspaket ingår webbservern Apache 2.4. Apache är den mest använda webbservern på Internet, och är välkänd för god stabilitet och rik funktionalitet.

I många fall är Nginx ett bättre val än Apache, eftersom Nginx har högre prestanda. Apache är dessutom mer resurskrävande.

Moduler

Liksom många andra program för UNIX/Linux är Apache modulärt. Vi använder mod_rewrite för omskrivning av webbadresser, och mod_selinux tillsammans med vår säkerhetspolicy för att säkerställa starkast möjliga separation mellan Apache-processer relaterade till de olika webbhotellen. Alla Oribiums webbhotell har stöd för htaccess-filer. Man kan också i kontrollpanelen välja att aktivera mod_security, en brandvägg speciellt avsedd för att skydda webbprogram.

Applikationsserver

För att skapa dynamiska webbsidor krävs en applikationsserver och ett eller flera ytterligare program, som Drupal eller WordPress. Applikationsservrar förekommer inte sällan i system med tre skikt. Webbservrar hanterar i dessa fall anrop från ett antal användare och kommunicerar med applikationsservrar, som i sin tur kommunicerar med databasservrar. Väljer man, i kontrollpanelen, Apache som webbserver kommer de dynamiska webbsidor att skapas av applicationsservern uWSGI oavsett om man använder PHP, Perl, Python eller Ruby.

Oribiums webbhotell stödjer programspråken PHP, Perl, Python och Ruby för att skapa dynamiskt innehåll på webben. På sidan om webbhotell kan man se vilket paket som motsvarar aktuella krav på programmeringsspråk.

Support Webbtjänster

Kundrelationssystem

Med ett webbaserat kundrelationssystem är aktuell information alltid tillgänglig oavsett om man befinner sig på kontoret, på tjänsteresa, i sitt hem eller på semesterresa.

Läs mer