Administrera FTP-konton

Denna guiden beskriver hur man lägger till ett nytt FTP konto med hjälp av kontrollpanelen. Någon behöver kanske en egen mapp att lagra sina filer.

Efter att man loggat in på kontrollpanelen väljer man Administrera webbhotell.

administrera FTP konton - kontrollpanel

Välj sedan FTP i menyn upptill på sidan.

administrera FTP konton - meny

Välj därefter FTP-konton i undermenyn.

administrera FTP konton - meny

Lägg till FTP-konto

Klicka på knappen Lägg till FTP-konto till vänster.

lägg till FTP konto

Samtliga fält i formuläret Lägg till FTP-konto är obligatoriska, och måste anges.

administrera FTP konton - FTP konto formulär

FTP-grupp väljs från tillgängliga alternativ i menyn Ange ett FTP-användarnamn bestående av minst åtta (8) alfanumeriska tecken Ange FTP-hembibliotek - Hembiblioteket anges relativt webbhotellets hembibiotek, och webbhotellets hembiblioteket skall därför inte anges Ange ett Lösenord bestående av minst åtta (8) tecken

Efter att uppgifterna för det nya FTP-kontot är sparade kan man ansluta till FTP-servern.

FTP konto tillagt

Redigera FTP-konto

Om man vill redigera ett FTP-konto, som att ändra lösenordet eller hembiblioteket, klickar man på redigera-ikonen Edit FTP Account, som finns i fältet längst till höger på den rad i listan som avser det aktuella FTP-kontot.

administrera FTP konton - redigera FTP konto

Radera FTP-konto

Om man vill ta bort ett FTP-konto klickar man på radera-ikonen Delete FTP-account, som finns i fältet längst till höger på den rad i listan som avser det aktuella FTP-kontot.

Mer information

Hemsida som tjänst

Nu tillhandahåller Oribium responsiva hemsidorsom tjänst. Hemsidan anpassas automatiskt, oavsett om man surfar med en dator, telefon eller surfplatta.

Läs mer