Amavis

Amavisd är ett program, som kan karaktäriseras som ett gränssnitt mellan SMTP-servern och innehållsfilter, antivirus-program och antiskräppost-program. I vårt fall använder vi ClamAV och SpamAssassin. Efter att brevet passerat de program som Amavisd använder, återförs brevet till SMTP-servern. Genom att tillåta våra kunder att själva anpassa sina inställningar för Amavisd ges möjlighet till ett personligt anpassat antispam-filter. Denna guide visar hur man skapar en egen Amavis-policy, hur man skapar vit- och svart-listor och hur man binder sin e-postadress till en amavis-policy.

Efter att man loggat in på kontrollpanelen väljer man Administrera webbhotell.

amavis - controlpanel

Klicka på E-post i huvudmenyn, överst i kontrollpanelen.

amavis - lägg till brevlåda

Därefter klickar man på Amavis längst till höger på panelen direkt under menyn.

amavis -  meny

Policy

Genom att skapa en egen Amavis-policy får man tillgång till ett personligt anpassat antispam-filter. Klicka på Policy längst till vänster på panelen direkt under menyn för att skapa policyn.

amavis - policy meny

Klicka därefter på knappen Lägg till Policy till vänster.

amavis - lägg till policy

Fyll i formuläret och klicka därefter på knappen Spara eller på knappen Spara och återgå till listan.

amavis - policy formulär

Policynamn: Namn på den aktuella amavis-policyn Acceptera virus: Acceptera brev även om de skulle innehålla datorvirus Acceptera skräppost: Acceptera brev även om de sannolikt är skräppost Acceptera bannlysta filer: Acceptera brev även om de innehåller bilagor som i många fall innehåller skadlig programkod Acceptera felaktigt brevhuvud: Acceptera brev även om brevhuvudet inte är korrekt utformat Deaktivera virusfilter: Acceptera brev utan att kontrollera om de innehåller datorvirus Deaktivera skräppostfilter: Acceptera brev utan att filtrera dem i skräppostfiltret Deaktivera kontroll av bannlysta filer: Acceptera brev utan att kontrollera om de innehåller bilagor som i många fall innehåller skadlig programkod Deaktivera kontroll av brevhuvud: Acceptera brev utan att kontrollera om de innehåller ett felaktigt brevhuvud Spam Modifies Subject: Skräppost resultat nivå: Om resultatet vid utvärderingen av brevet överstiger denna nivå läggs X-Spam-Status och X-Spam-Level till i brevhuvudet Skräppost resultat nivå 2: Om resultatet vid utvärderingen av brevet överstiger denna nivå läggs X-Spam-Status, X-Spam-Level, X-Spam-Flag och X-Spam-Report till i brevhuvudet. X-Spam-Flag and X-Spam-Status tilldelas värdet YES Skräppost blockera nivå: Om resultatet vid utvärderingen av brevet överstiger denna nivå blockeras brevet

Avsändaradresser

En avsändaradress är avsedd att användas i en vit- eller svart-lista. Man måste lägga till avsändaradresser innan de kan användas i listorna. Klicka på Avsändaradresser på panelen direkt under menyn för att skapa avsändaradressen.

amavis - mottagaradress

Klicka därefter på knappen Lägg till Avsändaradress till vänster.

amavis - lägg till mottagaradress

Ange avsändaradress och prioritet. Man kan ange en enskild e-postadress, en domän eller en underdomän. Se faktarutan nedan för tillgängliga format.

amavis - mottagaradress formulär

E-postadress: Den aktuella avsändaradressen Prioritet: Avsändaradressen kan eventuellt förekomma ett flertal gånger, exempelvis som user@sub.domain.org, user, @.sub.domain.org, @.domain.org, @.org. Genom att att ange ett heltalsvärde kan man prioritera vilken regel som skall tillämpas. Desto högre värde desto högre prioritet.

Listor

Man kan svartlista eller vitlista en avsändaradress i kombination med en mottagaradress. Med svartlistning avses att brev blockeras från den aktuella avsändaradressen till den aktuella mottagaradressen, och med vitlistning avses att brevet tillåts passera och därmed levereras till mottagaradressens brevlåda. Klicka på Listor på panelen direkt under menyn för att skapa en lista.

amavis - listor meny

Klicka därefter på knappen Lägg till Lista till vänster.

amavis - lägg till lista

amavis - lägg till lista formulär

Mottagare: Välj mottagre i rullgardinslistan Avsändare: Välj avsändare i rullgardinslistan Listtyp: Välj listtyp, svartlista eller vitlista

Bind policy

För att en policy skall tillämpas för en befintlig mottagaradress krävs att den först bind samman med den aktuella e-postadressen. Klicka på Bind Policy på panelen direkt under menyn för att binda samman en mottagaradress och en policy.

amavis - bind policy meny

Välj e-postadress att binda till en policy genom att klicka på ikonen Edit Bind Policy till höger på den aktuella raden.

amavis - välj bind policy

Välj en policy att binda till den valda e-postsdressen.

amavis - editera bind policy

Spara inställningarna genom att klicka på knappen Uppdatera och gå tillbaka till listan.

Policy: Välj policy att binda samman med aktuell mottagaradress.