SELinux

SELinux är ett flexibelt ramverk för Mandatory Access Control (MAC) för Linux som är integrerat i linuxkärnan via Linux Security Modules (LSM) API. SELinux grundar sig på tio års forskning om säkra operativsystem inom NSA, National Security Agency.

SELinux - Security Enhanced Linux - utvecklas av NSA, säkerhetskonsulter och oberoende programmerare från hela världen. SELinux gör det närmast omöjligt för obehöriga användare eller program att på ett otillåtet sätt ta kontroll över processer, filer eller hårdvara, och därmed viktig information.

Säkerhetsklassificering

Inom den amerikanska administrationen har sedan länge säkerhetsklassificerad information krävt säkerhetscertifierade datorsystem. Säkerhetspolicyn implementeras i operativsystemet, och den färdiga konfigurationen certifieras enligt Common Criteria.

Datorsystem baserade på SELinux har certifierats enligt Common Criteria Evaluation and Validation Scheme (CCEVS) och erhållit nivå EAL4+ (Evaluation Assurance Level 4 Augmented) gentemot skyddsprofilerna LSPP, CAPP och RBACPP. Det är sannolikt den högsta möjliga nivån för ett datorsystem med ett operativsystem som är användbart för vitt skilda ändamål.

LSPP: Labeled Security Protection Profile
CAPP: Controlled Access Protection Profile
RBACPP: Role Based Access Control Protection Profile

Kontrollpanel

I alla webbhotell ingår vår användarvänliga kontrollpanel. Med ett modernt AJAX-baserat program kan du nu hantera ditt webhotell med din webbläsare.

Läs mer

SELinux

Oribium tillhandahåller IT-lösningar baserade på SELinux till alla typer av organisationer för att åstadkomma en säker och tillförlitlig IT-infrastruktur.

Läs mer